Jedná se o pravidelná a dlouhodobá setkávání lidí zaměřená na:

  • předávání informací z oblasti zdravého životního stylu
  • motivaci ke změně návyků životního stylu jako příčinných faktorů mnohých civilizačních nemocí
  • osvojování si zdravých návyků

 

V České republice (od r. 1997) byly Kluby zdraví zakládány nezávislou občanskou iniciativou za podpory Country Life, s. r. o. a Církve adventistů sedmého dne. Od roku 2003 byly oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví.

Posláním klubů zdraví je podporovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální.

Program jednoho setkání: přednáška na zdravotní téma, ochutnávka zdravé kuchyně, nabídka zdravotní literatury, diskuse.

Místo setkávání: G-klub Domu kultury Šumperk