sbor_SPK
SBOR ŠUMPERK

Církev adventistů sedmého dne

V sobotu se setkáváme na bohoslužbě, kde společně sdílíme svou víru, vzdáváme chválu a uctíváme Ježíše Krista. Společně studujeme Bibli (sobotní škola) a posloucháme kázání z Božího slova. Naše bohoslužba je otevřená všem lidem a budeme velmi rádi, když nás přijdete navštívit.
Bohoslužby
Sobotní bohoslužby jsou pro nás časem, kdy se setkáváme společně jako rodina v Kristu a uctíváme Boha.
Náš sbor
Křesťanské společenství, které nabízí různé aktivity pro všechny věkové skupiny, od dětí po dospělé.
Přehrát video
NAŠE SPOLEČENSTVÍ

Kdo jsou adventisté?

Potkáváte nás všude tam, kde se lidé obvykle potkávají. Na zastávce autobusu, na ulici, v obchodě, v montážní hale, v úřadu, v ordinaci. Radosti i starosti patří do našeho života v míře málo odlišné od té vaší. I na nás doléhá proměnlivost života v čase smutku a bolesti dokážeme zůstat „nad věcí" jen stěží. Stejně jako kohokoli jiného, i nás ovlivňuje zrychlené tempo doby. Na živobytí si vyděláváme prací, ale naše schopnosti a zdroje životní síly mají své hranice. Nemoci se nám nevyhýbají, a přestože některé lékařské studie dokazují, že žijeme v průměru až o pět let déle, na rakovinu a infarkty umíráme také. Dopravní nehody postihují i nás a nepořádky v různých sférách společnosti nás otravují stejně jako většinu ostatních. Milujeme a chceme být milováni. Jsme adventisté sedmého dne…
ODDĚLENÍ

Poznejte naše sborové oddělení

Modlitba za Tebe!

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.
AKTUALITY

Informace z našeho sboru