Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začíná sobotní škola: zamyšlení a diskuse na dané téma.
V tomto čtvrtletí (říjen – prosinec 2022) společně studujeme téma VĚČNÝ ŽIVOT: Umírání, smrt a naděje.


V 10:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby kázáním z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 4. čtvrtletí 2022

Datum Téma sobotní školy Kázání Odpoledne  
01. 10. Vzpoura v dokonalém vesmíru
Huvar    
08. 10. Smrt v hříšném světě Soviš    
15. 10. Lidská přirozenost ve Starém zákoně
Přecechtěl    
22. 10. Naděje ve Starém zákoně Huvar    
29. 10. Od Mojžíše k Lazarovi
Bartík    
   
05. 11. Zemřel za nás Huvar    
12. 11. Kristovo vítězství nad smrtí
Mika    
19. 11. Naděje v Novém zákoně Huvar    
26. 11. Protiřečí si Bible? Pěkník    
   
03. 12. „Věčný“ oheň Huvar    
10. 12. Svody na konci času Bröckl    
17. 12. Na pevném biblickém základu
Chytil    
24. 12. „Byly otevřeny knihy“ Huvar VP    
31.12. „Hle, všechno tvořím nové“ Podsedník    
   

poznámka: VP = památka večeře Páně