… je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

Cílem spolku  je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní  orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a  dovedností. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem,  k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.

To vše se děje prostřednictvím pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních nebo oblastních srazů a letních táborů nebo mezinárodních camporee. Věnujeme se také výchově a vzdělávání kvalitních dospělých vedoucích oddílů. Naše aktivity jsou určené pro registrované členy, ale i pro neorganizované děti a mládež. Součástí našeho působení je také zřetelný odmítavý postoj k alkoholu a drogám.

Oficiální stránky klubu Pathfinder: Pathfinder.cz

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Logo Pathfinder

Vlajka Pathfinder