Každý den prožíváme s Bohem. Studujeme Bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z Bible v běžném životě a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu Bible (sobotní škola),  naslouchání kázání, prožívání společenství… Naše bohoslužba je otevřená všem lidem.

Pro děti je v sobotu dopoledne připravena dětská sobotní školka, ve které se seznamují s Biblí pro ně vhodným způsobem.

Ve spolupráci s o. s. Život a zdraví pořádáme také Klub zdraví Šumperk. Jeho cílem je přispívat ke zdraví a zdravotní prevenci v komplexním slova smyslu (zdraví tělesné, duševní, duchovní a sociální).

Na všechny naše aktivity jste srdečně zváni!