Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začíná sobotní škola: zamyšlení a diskuse na dané téma.
V tomto čtvrtletí (červenec – srpen 2018) společně studujeme téma: „Skutky apoštolů„.


V 10:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby kázáním z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 3. čtvrtletí 2018

Datum Téma sobotní školy Kázání Odpoledne
07. 07.  Budete mými svědky Huvar  
14. 07. Letnice  Majer  
21. 07.  Život v rané církvi Czyž  
28. 07.  Bůh vede svou církev Rusňák  
 
04. 08. Pavlovo obrácení  Přecechtěl  
11.08.  Petrova služba Dymáček  
18.08. Pavlova první misijní cesta  Podsedník  
25.08.  Koncil v Jeruzalémě Chytil  
 
1.09.  Druhá misijní cesta Huvar  
8.09. Třetí misijní cesta Soviš St.  
15.09. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě Mašlík  
21.09. Pavlovo uvěznění v Cesareji Majer VP    
28.09.  Cesta do Říma Podsedník ml.  
 

poznámka: VP = památka večeře Páně