Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začíná sobotní škola: zamyšlení a diskuse na dané téma.
V tomto čtvrtletí (Leden – březen 2019) společně studujeme téma: Kniha Zjevení.


V 10:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby kázáním z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 1. čtvrtletí 2019

Datum Téma sobotní školy Kázání Odpoledne
05. 01.  Evangelium z Ostrova Patmos Rusňák  
12. 01. Uprostřed svícnů  Huvar  
19. 01.  Ježíšovo poselství sedmi sborům Přecechtěl  
26. 01.  Hoden je Beránek Podsedník  
 
02. 02. Sedm pečetí Jureček  
09. 02.  Zapečetění Božího lidu Huvar  
16. 02. Sedm polnic Majer   
23. 02.  Poražený nepřítel Huvar  
 
02. 03.  Satan a jeho spojenci Soviš  
09. 03. Věčné evangelium Chytil  
16. 03. Sedm posledních ran Majer VP   
23. 03. Soud nad Babylonem Dymáček  
30.03.  „Všechno tvořím nové“ Mašlík  
 

poznámka: VP = památka večeře Páně