Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začíná sobotní škola: zamyšlení a diskuse na dané téma.
V tomto čtvrtletí (duben – červen 2018) společně studujeme téma: „Příprava na čas konce“.


V 10:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby kázáním z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 2. čtvrtletí 2018

Datum Téma sobotní školy Kázání Odpoledne
07. 04.  Vesmírný konflikt Podsedník  
14. 04. Daniel a doba konce  Majer  
21. 04.  Ježíš a kniha Zjevení Soviš st.  
28. 04.  Věčné evangelium pro dobu konce Huvar  
 
05. 05.  Kristus v nebeské svatyni  Přecechtěl  
12.05.  „Změna“ zákona  Rusňák  
19.05.  Očekávání Kristova návratu  Huvar  
26.05.  Závěrečné volání k pokání  Dymáček  
 
2.06.  Podvod na konci času Huvar  
9.06.  Novodobý Babylon Okrskové

Mohelnice

 
16.06.  Boží pečeť, nebo znamení šelmy?  Mašlík  
23.06.  Babylon a Harmagedon  Majer VP  
30.06.  Příchod našeho Pána Ježíše Krista Huvar  
 

poznámka: VP = památka večeře Páně