Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začíná sobotní škola: zamyšlení a diskuse na dané téma.
V tomto čtvrtletí (říjen – prosinec 2017) společně studujeme téma: „Spaseni jedině vírou“.
Podkladem pro biblické studium tématu na toto čtvrtletí bude list Římanům.


V 10:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby kázáním z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 4. čtvrtletí 2017

Datum Téma sobotní školy Kázání Odpoledne
7. 10. Apoštol Pavel v Římě Toman  
14. 10. Život v době „nové smlouvy“ Dymáček  
21. 10. Daleko od Boží slávy Huvar  
28. 10. Ospravedlnění  z víry Mašlík  
 
4. 11. Abrahamova víra Huvar  
11. 11. Adam a Ježíš Podsedník  
18. 11. Přemáhat hřích Přecechtěl  
25. 11. Zákon a život křesťana Huvar  
 
2. 12. Svoboda v Kristu Chytil  
9. 12. Děti zaslíbení Majer  
16. 12. Vyvoleni z milosti VP PP  
23. 12. Přemáhat zlo dobrem Huvar  
30.12. Křesťanský život  Soviš st.  
 

poznámka: VP = památka večeře Páně