Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začíná sobotní škola: zamyšlení a diskuse na dané téma.
V tomto čtvrtletí (říjen – prosinec 2018) společně studujeme téma: „Jednota v Kristu„.


V 10:30 začíná druhá část dopolední bohoslužby kázáním z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 4. čtvrtletí 2018

Datum Téma sobotní školy Kázání Odpoledne
06. 10.  Stvoření a pád Staněk  
13. 10. Příčiny nejednoty  Loder  
20. 10.  „Aby všichni byli jedno“ Mašlík  
27. 10.  Klíč k jednotě Dědič  
 
03. 11. Prožívání jednoty v rané církvi Huvar  
10.11.  Obrazy jednoty Podsedník  
17.11. Když přijdou konflikty Soviš St.   
24.11.  Jednota ve víře Huvar  
 
1.12.  Nejpřesvědčivější důkaz Dragoun  
8.12. Jednota a náprava vztahů We-send  
15.12. Jednota v uctívání Majer VP   
22.12. Církevní organizace a jednota Stejskal  
29.12.  Konečná obnova jednoty Huvar  
 

poznámka: VP = památka večeře Páně