6. 1. Huvar – Život k Boží slávě
http://yourlisten.com/embed/html5?17712281

13. 1. Rusňák – Správné představování Boha
http://yourlisten.com/embed/html5?17712282

20. 1. Haška – Setkání se samařankou
http://yourlisten.com/embed/html5?17712283

27. 1. – Přecechtěl – Ježíš na poušti
http://yourlisten.com/embed/html5?17712285

3. 2. Huvar – Achaz – pravý a falešný oltář
http://yourlisten.com/embed/html5?17712286

10. 2. Majer – Hádky v manželství
http://yourlisten.com/embed/html5?17712287

17. 2. Mašlík – I kdyby mě zabil
http://yourlisten.com/embed/html5?17719421

24. 2. Mika – Před faraonem
http://yourlisten.com/embed/html5?17719422

3. 3. Podsedník – Den Páně
http://yourlisten.com/embed/html5?17719425

10. 3. Chytil – O síle
http://yourlisten.com/embed/html5?17719426

17. 3. Huvar – Chizkijášova obnova
http://yourlisten.com/embed/html5?17719427

24. 3. Majer – O milosti
http://yourlisten.com/embed/html5?17721958

31. 3. Dymáček B. – Místo v nebi
http://yourlisten.com/embed/html5?17721959

7. 4. Podsedník – Den Páně
http://yourlisten.com/embed/html5?17721960

14. 4. Majer – Den Páně
http://yourlisten.com/embed/html5?17727716

21. 4. Soviš st. – Jaebes
http://yourlisten.com/embed/html5?17727719

28. 4. Huvar – Chizkijášovy Velikonoce
http://yourlisten.com/embed/html5?17727720

5. 5. Přecechtěl – Eliáš a Obadjáš
http://yourlisten.com/embed/html5?17727722

12. 5. Rusňák – Sodoma a dnešní doba
http://yourlisten.com/embed/html5?17727723

19. 5. Huvar – 2Kr 18-19
http://yourlisten.com/embed/html5?17733771

26. 5. Dymáček – Příběh dvou mužů
http://yourlisten.com/embed/html5?17733773

2. 6. Huvar – Duchovní boj
http://yourlisten.com/embed/html5?17733777

16. 6. Mašlík – Matky
http://yourlisten.com/embed/html5?17733779

23. 6. Majer – VP – Máš svůj válečný kabinet
http://yourlisten.com/embed/html5?17733781

30. 6. Huvar – Pancíř spravedlnosti
http://yourlisten.com/embed/html5?17738048

7. 7. Huvar – Štít víry
http://yourlisten.com/embed/html5?17738049

14. 7. Majer – Eben-ezer
http://yourlisten.com/embed/html5?17738050

21. 7. Číž – Zkouška
http://yourlisten.com/embed/html5?17738051

28. 7. Rusňák – Projevy Duchy svatého
http://yourlisten.com/embed/html5?17738052

4. 8. Přecechtěl – Ježíš už přichází
http://yourlisten.com/embed/html5?17738053

11. 8. Dymáček – Příběh dvou mužů II
http://yourlisten.com/embed/html5?17740299

18. 8. Podsedník – Den Páně – Boží spravedlnost
http://yourlisten.com/embed/html5?17740300

25. 8. Chytil – Byl Bartimeus slepý
http://yourlisten.com/embed/html5?17740301

1. 9. Daniel – Obuti ke službě evangeliu
http://yourlisten.com/embed/html5?17740989

8. 9. Soviš – Cesta do Emauz
http://yourlisten.com/embed/html5?17740990

15. 9. Mašlík – Pragmatická věrnost Bohu
http://yourlisten.com/embed/html5?17745040

22. 9. Majer – Nový exodus
http://yourlisten.com/embed/html5?17745041

29. 9. Podsedník – Tichý Mojžíš
http://yourlisten.com/embed/html5?17745043

6. 10. Staněk – 70. výročí sboru
http://yourlisten.com/embed/html5?17745044

13. 10. Loder – sevřeni Bohem
http://yourlisten.com/embed/html5?17745045

20. 10. Mašlík – Sport v Bibli
http://yourlisten.com/embed/html5?17745633

3. 11. Huvar – Proč číst Bibli (MT)
http://yourlisten.com/embed/html5?17746793

10. 11. Podsedník – Shrnutí myšlenek o Bibli (MT)
http://yourlisten.com/embed/html5?17746796

17. 11. Soviš – Záchrana v Kristu
http://yourlisten.com/embed/html5?17748014

24. 11. Huvar – Asafův žalm
http://yourlisten.com/embed/html5?17748015

1. 12. Dragoun – Nikodém u Ježíše
http://yourlisten.com/embed/html5?17750098

8. 12. Janek – WeSend – Žeň
http://yourlisten.com/embed/html5?17750099

15. 12. Majer – Osamělost a láska
http://yourlisten.com/embed/html5?17750101

22. 12. Stejskal – Anna z chrámu
http://yourlisten.com/embed/html5?17752261

29. 12. Program dětí – konec roku – Huvar
http://yourlisten.com/embed/html5?17752263