Zde je možno poslechnout si kázání z roku 2017:

Přejeme příjemný poslech.

7. 1. Podsedník – Danielův život
http://yourlisten.com/embed/html5?17626985

14. 1. Ondráček – Bůh je láska i spravedlnost
http://yourlisten.com/embed/html5?17633554

21. 1. Přecechtěl – Marnotratný syn
http://yourlisten.com/embed/html5?17633575

28. 1. Soviš – Požehnání
http://yourlisten.com/embed/html5?17633578

4. 2. Majer – Jak využít čas
http://yourlisten.com/embed/html5?17633579

11. 2. Dymáček Bohumil – Bible promlouvá
http://yourlisten.com/embed/html5?17639124

18. 2. Stejskal – 4x z Naamanova příběhu
http://yourlisten.com/embed/html5?17639125

25. 2. Podsedník – Chceme, aby Ježíš přišel, ale…
http://yourlisten.com/embed/html5?17639131

4. 3. Fox – Plevel a pšenice
http://yourlisten.com/embed/html5?17640951

11. 3. Ludvík – Efezským 6,10
http://yourlisten.com/embed/html5?17644531

18. 3. Chytil – Učme se ze slova Božího
http://yourlisten.com/embed/html5?17644543

25. 3. Podsedník – Vděčnost
http://yourlisten.com/embed/html5?17685520

1. 4. Soviš st. – Úcta v Božím domě
http://yourlisten.com/embed/html5?17682858

8. 4. Majer – Nádoby naplněné olejem
http://yourlisten.com/embed/html5?17686617

15. 4. Rusňák – Co je v centru mého života
http://yourlisten.com/embed/html5?17686618

22. 4. Podsedník – Mojžíš si uměl zvolit
http://yourlisten.com/embed/html5?17686619″

29. 4. Mašlík – Job spravedlivý
http://yourlisten.com/embed/html5?17686620

13. 5. Podsedník – Ztracený syn
http://yourlisten.com/embed/html5?17686621

20. 5. Přecechtěl – Nejprve hledejte Boží království
http://yourlisten.com/embed/html5?17686622

27. 5. Majer – Dotyky Ježíšovy lásky
http://yourlisten.com/embed/html5?17686623

17. 6. Podsedník – Na cestě do Emaus
http://yourlisten.com/embed/html5?17686624

24. 6. Chytil – O milosrdenství
http://yourlisten.com/embed/html5?17686625

1. 7. Přecechtěl – Bible mluví právě k nám
http://yourlisten.com/embed/html5?17686626

8. 7. Rusňák – Nepřizpůsobujte se tomuto věku
http://yourlisten.com/embed/html5?17686627

15. 7. Huvar – Boží království je jako…
http://yourlisten.com/embed/html5?17686628

22. 7. Podsedník – Důležitost modlitby
http://yourlisten.com/embed/html5?17686694

5. 8. Soviš – Křesťanská služba
http://yourlisten.com/embed/html5?17686696

12. 8. Mašlík – Davidův hřích
http://yourlisten.com/embed/html5?17686697

26. 8. Chytil – Dína
http://yourlisten.com/embed/html5?17686698

2. 9. Bártík – Hledání znamení
http://yourlisten.com/embed/html5?17695371

9. 9. Dymáček – Lidské potřeby
http://yourlisten.com/embed/html5?17695373

16. 9. Podsedník – Očištění
http://yourlisten.com/embed/html5?17695374

23. 9. Huvar – David pronásledován Saulem
http://yourlisten.com/embed/html5?17695375

14. 10 Dymáček – Otázky
http://yourlisten.com/embed/html5?17695377

21. 10 Huvar – Bouře
http://yourlisten.com/embed/html5?17700789

28. 10 Mašlík – Odmítání pozvání
http://yourlisten.com/embed/html5?17700791

4. 11 Huvar – Komentář k 1. přednášce MT
http://yourlisten.com/embed/html5?17700792

18. 11. Přecechtěl – Poselství naděje
http://yourlisten.com/embed/html5?17705585

25. 11. Huvar – Pravý půst
http://yourlisten.com/embed/html5?17705587

2. 12. Huvar – Pravý půst
http://yourlisten.com/embed/html5?17705589

16. 12. Dědič – Památka svaté večeře Páně
http://yourlisten.com/embed/html5?17705589

23. 12. Naumann – Adventisté jsou světlo
http://yourlisten.com/embed/html5?17731379

30. 12. Soviš – Přijď Duchu svatý
http://yourlisten.com/embed/html5?17731380