6. 1. Huvar – Život k Boží slávě
http://yourlisten.com/embed/html5?17712281

13. 1. Rusňák – Správné představování Boha
http://yourlisten.com/embed/html5?17712282

20. 1. Haška – Setkání se samařankou
http://yourlisten.com/embed/html5?17712283

27. 1. – Přecechtěl – Ježíš na poušti
http://yourlisten.com/embed/html5?17712285

3. 2. Huvar – Achaz – pravý a falešný oltář
http://yourlisten.com/embed/html5?17712286

9. 2. Majer – Hádky v manželství
http://yourlisten.com/embed/html5?17712287