Zde je možno poslechnout si kázání z roku 2017:

Přejeme příjemný poslech.

7. 1. Podsedník – Danielův život

14. 1. Ondráček – Bůh je láska i spravedlnost

21. 1. Přecechtěl – Marnotratný syn

28. 1. Soviš – Požehnání

4. 2. Majer – Jak využít čas

11. 2. Dymáček Bohumil – Bible promlouvá

18. 2. Stejskal – 4x z Naamanova příběhu

25. 2. Podsedník – Chceme, aby Ježíš přišel, ale…

4. 3. Fox – Plevel a pšenice

11. 3. Ludvík – Efezským 6,10

18. 3. Chytil – Učme se ze slova Božího

25. 3. Podsedník – Vděčnost

1. 4. Soviš st. – Úcta v Božím domě

8. 4. Majer – Nádoby naplněné olejem

15. 4. Rusňák – Co je v centru mého života

22. 4. Podsedník – Mojžíš si uměl zvolit

29. 4. Mašlík – Job spravedlivý

13. 5. Podsedník – Ztracený syn

20. 5. Přecechtěl – Nejprve hledejte Boží království

27. 5. Majer – Dotyky Ježíšovy lásky

17. 6. Podsedník – Na cestě do Emaus

24. 6. Chytil – O milosrdenství

1. 7. Přecechtěl – Bible mluví právě k nám

8. 7. Rusňák – Nepřizpůsobujte se tomuto věku

15. 7. Huvar – Boží království je jako…

22. 7. Podsedník – Důležitost modlitby

5. 8. Soviš – Křesťanská služba

12. 8. Mašlík – Davidův hřích

26. 8. Chytil – Dína

2. 9. Bártík – Hledání znamení

9. 9. Dymáček – Lidské potřeby

16. 9. Podsedník – Očištění

23. 9. Huvar – David pronásledován Saulem

14. 10 Dymáček – Otázky

21. 10 Huvar – Bouře

28. 10 Mašlík – Odmítání pozvání

4. 11 Huvar – Komentář k 1. přednášce MT