Milí přátelé,

vítáme Vás na internetových stránkách šumperského sboru Církve adventistů sedmého dne. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Setkáváme se pravidelně každou sobotu v 9:00 na adrese Janošíkova 3.

Tyto stránky informují o životě našeho sboru, jsou postupně doplňovány a aktualizovány. Můžete se i zaposlouchat v naší audiotéce nad sobotním kázáním.

Těšíme se na Vaše komentáře či kontakt s Vámi.